Find din indre handlekraft
– PRIVAT OG PROFESSIONELT
RESET YOUR MIND hjælper dig til at se det, der holder dig tilbage fra at leve det liv du ønsker.
YDELSER
1:1 session
Til dig der har brug for sparring og værktøjer privat – eller i dit arbejdsliv
Gruppeforløb
Til jer der har brug for sparring og værktøjer til bedre balance i arbejdslivet
Workshop
Til dig/jer der gerne vil have mere indsigt i flow værktøjerne
HVEM ER JEG OG HVAD HAVDE JEG BRUG FOR?

Mit navn er Majbritt Lorentzen, og selvstændig frisør . Jeg har drevet min forretning siden 1992 med forskellige ansatte ombord, og igennem tiden uddannet 7 frisørelever.

Jeg blev i 2016 certificeret F L O W Specialist og coach. Dette med afsæt i at hjælpe mennesker til at få et mere balanceret liv bestående af handlekraft og hverdagsmod.

2019 blev jeg certificeret i overbygningen på flow specialist uddannelsen, med afsæt i kroppen som redskab, koblingen mellem sansning og forståelse, og hvordan vi med teknikker kan bevæge os i den modstand der kan blokere os, så vi ikke stagnere i de udfordringer vi møder og ender i en presset krop.

2020 deltager jeg i supervisions grupper med terapeuter i forskellige faggrupper, hvor vi sammen udforsker frygt-styret adfærd og vores mindset derpå.

Jeg oplevede en frustration over en manglende retning i livet, følte hamsterhjulet kørte stærkt, og tiden til alt det sjove og værdiskabende var forsvundet, jeg mærkede det kun i glimt.

Jeg viste ikke hvordan jeg skulle slippe det, og  jeg manglede hjælp til at kunne se en ny retning som gav mening for mig.

Derfor endte jeg i tankemylder og brok . Jeg manglede mod og handlekraft til at komme videre ,og følte mig fastlåst.

Følelsen af tankemylder lammede min handlekraft , og små ting blev til problemer og indimellem overskuelige.

Indtil jeg lærte hvordan jeg skulle gøre.

 •  Lærte hvordan jeg skulle flytte mig i overensstemmelse med mine behov.
 •  Lærte at se de muligheder jeg allerede havde og sætte handling derpå.
 •  Lærte at tage hånd om det vigtige og ikke lad overspringshandlinger, og undskyldninger tage overhånd.

Jeg fik øje på det der holdt mig tilbage og fik modet til at ændre retning, så jeg kunne skabe mere tydelighed og handlekraft, og genskabe min glæde.

MIT VENDEPUNKT

Jeg blev nysgerrig på hvordan jeg skulle gøre for at få endnu mere ud af mit liv og min forretning. Jeg fik indsigt i alt det jeg ikke troede kunne blive muligt, men som lå og ventede på at blive brugt.

Jeg fik hjælp og værktøjer til at navigere i det ubehag der opstod, når nye veje skulle betrædes, og til at blive mere tydelig på hvad jeg havde brug for.

Derfor ligger det mig dybt på sinde at hjælpe dig til at sætte retning indefra og ud, og støtte dig i at leve det liv du drømmer om.

Hjælpe dig til at udnytte det du allerede har, og skabe mere værdi for dig selv både privat og i dit arbejdsliv.

RESET YOUR MIND er til dig der sidder fast i hamsterhjulet, og har svært ved sige fra og sætte grænser, men ønsker at skabe bedre balance i dit liv, så din glæde ikke kun opleves i glimt.

MINE RESULTATER

Vejen har været lang og sej, men det hele værd. Jeg oplever at jeg står et meget bedre sted end før. Mit mod og handlekraft er blevet styrket. Jeg har fået brugbare værktøjer og indsigt i metoder, som jeg kan drage nytte af hver dag, både i privatlivet og på arbejdspladsen.

Jeg er blevet tydeligere, og har lært at sætte grænser, mærke og agere ud fra kroppen, fremfor altid fra hovedet. Og ved at kunne  kommunikere derfra og handle derefter, har jeg skabt endnu mere handlekraft og glæde i livet.

I mit professionelle liv som chef, har jeg lært at tage den svære og konstruktive samtale med mine medarbejdere. Jeg har opnået en bedre evne til tydeligt at kommunikere og formidle, lært at tage ansvar, og have tillid til at opgaver godt kan uddelegeres.

Jeg har fået en tættere kontakt og fortrolighed med mit personale, fået flere kunder, bedre bundlinje, mindre arbejdstid samt bedre indtjening. Mine medarbejdere er blevet gladere og jeg kan mærke en tættere og mere fortrolig relation til mine kunder og omgivelser.

OG VIGTIGST AF ALT:

JEG TØR STÅ VED MIG SELV OG HAR FÅET MODET TIL AT HANDLE PÅ DE BEHOV JEG HAR

Kan du relatere til min historie?

I henhold til mine erfaringer, kan du da genkende:

 • At have for lidt tid til det vigtigste i livet
 • At have for lidt gennemslagskraft
 • At have daglig tankemylder og uro
 • Svært ved at sige fra og sætte grænser
 • At tilpasse dig andres behov
 • At give mere end du får tilbage
 • At holde tilbage med din egen mening
 • At undgå de svære samtaler i dit privat- og arbejdsliv
HVIS JA? SÅ STÅR DU IKKE ALENE
RESET YOUR MIND

Jeg arbejder med at afdække den eller de modstande/udfordringer du oplever. Sammen udforsker vi den frygt der holder dig tilbage, og træner den balancerede handling i overensstemmelse med dine behov, så du igen kan vende tilbage til glæde og handlekraft.

Jeg giver dig opgaver og metoder, så du med små skridt kommer henimod det du ønsker i dit privat- og arbejdsliv, hvad end det må være.

YDELSER
1:1 Forløb

1:1 forløb kan spænde alt fra få sessioner til et forløb over længere tid, med mig som din mentor. Det er helt naturligt at du ikke på forhånd ved hvor længe du har brug for min støtte.

Ved 1:1 forløb har du mulighed for at bruge mig i kortere eller længere tid. Du kan selv vælge time basis eller forløb på flere gange, alt efter hvad der virker for dig.
1:1 forløbet kan bruges, hvis du oplever:

 • At du endnu en gang bliver fanget i et uhensigtsmæssigt mønster
 • At din livsglæde og arbejdsglæde er forsvundet
 • Du giver andre skylden for at du har det, som du har
 • Små brokkende og bekymrende
 • At du har tankemylder og svært ved at udtrykke dig
 • At du har svært ved at sige til og fra
 • At du mangler retning i livet og har svært ved at mærke hvad der gør dig glad

Så er du ikke alene, mange går rundt og ikke gør noget ved det der kan ændres på, og ender i daglig brok og overspringshandlinger.  Og hverdagen bliver pakket ind i ; jeg gør det i morgen;  og resultaterne udebliver, og tanker og bekymringer tager over.

Jeg kan ud fra flow begreberne og værktøjer hjælpe dig til mere handlekraft i overensstemmelse med dine egne behov og udfordringer. Dette kan både være ved private relationer, arbejdslivet eller en blanding deraf.

Enkelte sessioner eller forløb foregår rent fysisk hos mig eller på mobil. Hvis det kan føles lettere at mødes på neutral grund, tilbyder jeg også at mødes til en gåtur.

Grupper–max. 5 personer

Jeg tilbyder et forløb hvor jeg hjælper og guider jer til bedre kommunikation ,og skaber et trygt rum for jer, og åbner op for mulig inspiration, således at I kan benytte jer af hinandens kompetencer.

Ofte føler vi, at vi står med udfordringerne alene, men langt de fleste kender til det samme, og står med de samme udfordringer. Ofte kan det være svært at være ærlig, da det kan føles ubehageligt og sårbart. Jeg hjælper jer med at finde frem til det der står i vejen ,så i sammen kan blive endnu bedre til at hjælpe hinanden og tør sætte ord på det der kan opleves som svær kommunikation.

Jo før vi får sat ord på det der er svært at sige , des hurtigere er vi videre og vi undgår den dårlige stemning der smitter hele vejen rundt, men i stedet opleve god energi og drivkraft.

Jeg kan tilbyde forskellige pakkeløsninger efter jeres behov.

Pakke 1 – 1:1
 • Her finder vi ind til årsagen
 • Hvilken adfærd sætter du  i gang når “tingene” ikke virker?
 • Hvad ligger under?
 • Hvad vil du opnå/mål?
 • Hvordan løfter du dig selv og dit personale?
 • Hvordan går I fra at være god til endnu bedre?

∙   Foregår over 3-5 timer
∙   1:1 sessions
∙   1 session er 1 time og min. er 3 timer i alt

Pakke 2 – For grupper
 • Hvordan har vi det?
 • Hvordan går vi / gør vi ikke?
 • Taler I om det, der skal siges?
 • Hvordan løfter vi hinanden?
 • Øvelser
 • Opfølgning

∙   Foregår i virksomheden over 2 x 2 timer, med max.4 medarbejdere
∙   1 times opfølgning
∙   1 chef + max. 4 medarbejdere

Workshops

Kender du til følelsen af…

 • Manglende gennemslagskraft og tydelighed?
 • Manglende hverdagsmod?
 • For meget tankemylder?
 • For mange tilpasninger til andres behov?

Er du et sted hvor du gerne vil rykke dig fra , måske videre, prøve nye veje? Det kan være svært at få dem der er tæt på os til at forstå os helt og følge med. Ofte kommer vores tanker og holdninger måske ikke ud på den rigtige måde og kommunikationen bliver svær og konfliktfyldt

Nogen gange er det svært at finde modet til at handle på vores tanker, svært ved at sige fra overfor andre og tage den svære og måske vigtige beslutning. Vi er bange for at fejle, for at såre og miste dem som vi ønsker skal være i vores liv og vi tager derfor ikke handling.

Følelsen af tankemylder kan lamme vores evne til at handle. Små ting bliver uoverskuelige og drømme bliver til fjerne destinationer vil aldrig når. Tankerne står i kø, og den ene afløser den anden, og tankemylderet kører, dette kan ofte være et tegn på at vi er fyldt mentalt op og kan ende i stres.

Mange mennesker oplever at det er svært at sige fra. Vi har alle roller i vores dagligdag, og tilpasser os de mennesker vi har omkring os. Men måske går vi og ønsker os ud af  en rolle vi måske er fastlåst i, og vi glemmer vores egne behov og grænser, og derved ikke altid føler glæde ved samværet med andre.

 

SÅ ER DENNE WORKSHOP MÅSKE NOGET FOR DIG!

 

Du vil få indsigt i konkrete metoder og øvelser, til at kunne balancere og navigere over for de udfordringer som du står over for.

 

Workshoppen tager afsæt i 2 hele dage, fra kl. 9-16. Workshop dag nr. 1 og nr. 2 vil finde sted i to forskellige måneder, således at du kan få lejlighed til at arbejde med de metoder som du lærer ved første workshop dag. Du får derved mulighed for at afprøve metoderne og benytte værktøjerne, hvortil vi ved workshop nr. 2 samler op og giver feedback.
Du får mulighed for at sparre med mig og de andre i gruppen, og jeg vil forsøge at få skabt et så trygt rum, således at du kan lære at åbne dig op foran andre, og få indsigt i, at du ikke er den eneste som står med selvsamme udfordring.
Workshoppen vil blive afholdt i naturrige omgivelser på Sydsjælland, hvortil der vil være forplejning hele dagen.

Skal én af pladserne være dine? Tilmeld dig på ml@majbrittlorentzen.dk

Kender du en veninde, kollega eller et familiemedlem der måske kunne have lyst til at deltage sammen med dig? Så tilbyder jeg rabat på 20%.

PRISER
1:1 session

Enkeltsessions pr.time
kr. 700,-

Forløb á 5 sessions (60 min)
kr. 3.000,-

Tillæg efter kl.17
kr. 150.-

Gruppeforløb

Med max. 5 personer

Kontakt for tilbud

Workshop

2 dage inkl. let forplejning

kr. 3.000,-

REFERENCER
Marianne / fra Faxe

“ Jeg opsøgte Majbritt i en tid med opbrud, både i forhold til mit arbejde, bolig og nære relationer. Jeg havde brug for klarhed over mine mulige valg og brug for at træffe de bedst mulige beslutninger.

Majbritt mødte mig med oprigtig interesse og ægte nærvær og hendes engagement blev en vigtig brik i at turde beslutte mig for at arbejde dybere med de gamle uhensigtsmæssige mønstre der dukkede op” .

Charlotte / selvstændig

“Mit forløb hos Majbritt har skabt ægte forvandling i liv. Fra de første samtaler, hvor jeg led af en svær depression – til et liv med glæde, kærlighed og positive tilvalg.

Samtalerne har foregået over en længere periode, og har givet mig indsigt i, hvordan min egne gamle mønstre, har været med til at spænde ben for min udvikling. Jeg elsker at læse og Majbritt var hurtig til at anbefale bøger, som blev en øjenåbner.

Majbritts evne til at stille spørgsmål igen og igen, hendes evne til at af læse dig, og hendes bevisførelse for, at dét at sætte grænser, og respektere sig selv, er starten på en vidunderlig rejse. Hun har mine varmeste anbefalinger.”

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig på, om jeg er dit rette match?

Kontakt mig endelig på telefon 2810 7131 til en uforpligtende snak.
Eller på e-mail: ML@majbrittlorentzen.dk

Jeg glæder mig til at høre fra dig.